Nyheter
2021-03-29
Blåklockan erbjuder både förskola och fritids. Välkommen att ställa ditt barn i kö hos oss. Kontakta oss gärna på telefon 0250-342 72 alternativt vice ordförande Emelie Gyris - ‭072-3873346.

Välkommen till Föräldrakooperativet Blåklockan

Vi erbjuder förskola och fritidshem. Blåklockan har friluftsliv, natur och miljö som profil. Detta integreras i alla ämnen och all verksamhet så långt som möjligt. Pedagogikens grundidé bygger på ett upplevelsebaserat lärande och att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom vistelse i naturen.
Den pedagogiska inriktningen ska följa kommunens pedagogiska program. Verksamheten ska främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn utifrån en demokratisk människosyn.

Detta innebär bl.a.

  • Att fostra barnen till ansvarskännande, trygga, självständiga och solidariska människor
  • Att utveckla  en god språklig förmåga
  • Att utveckla kreativitet och skaparförmåga
  • Att göra barnen förtrogna med det samhälle vi lever i, låta dem ta del av arbetsliv, kulturutbud och föreningsliv
  • Att ge barnen rika naturupplevelser och förståelse för ekologiska sammanhang
  • Att tillse att barnen får frisk luft och en god fysisk fostran genom utevistelse, rörelseaktivitet och dylikt. Verksamheten skall anpassas till barns utveckling och vad som påverkar denna.
Sidan underhlls med webKontroll frn Daladatorer