top of page

Vi som jobbar här

Image by Alice Dietrich

Sofie

Information kommer...

Emilia

Information kommer...

Anna

Information kommer...

Jossi

Information kommer...

Ida

Information kommer...

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar så är du varmt välkommen att kontakta oss på kooperativet eller höra av dig till någon i styrelsen.

Kooperativets telefon:

073-0753537

Öppettider: 06:30 - 17:00

Styrelsens mejl:

blaklockanstyrelsen@gmail.com

Vårt mål

Vi erbjuder förskola och fritidshem. Blåklockan har friluftsliv, natur och miljö som profil. Detta integreras i alla ämnen och all verksamhet så långt som möjligt. Pedagogikens grundidé bygger på ett upplevelsebaserat lärande och att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom vistelse i naturen.
Den pedagogiska inriktningen ska följa kommunens pedagogiska program. Verksamheten ska främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn utifrån en demokratisk människosyn.

Detta innebär bl.a.

  • Att fostra barnen till ansvarskännande, trygga, självständiga och solidariska människor

  • Att utveckla  en god språklig förmåga

  • Att utveckla kreativitet och skaparförmåga

  • Att göra barnen förtrogna med det samhälle vi lever i, låta dem ta del av arbetsliv, kulturutbud och föreningsliv

  • Att ge barnen rika naturupplevelser och förståelse för ekologiska sammanhang

  • Att tillse att barnen får frisk luft och en god fysisk fostran genom utevistelse, rörelseaktivitet och dylikt. Verksamheten skall anpassas till barns utveckling och vad som påverkar denna.

bottom of page